Yedi İklim'de "Göster - Anlat" Etkinliği

"Göster-Anlat" etkinliğinde her çocuğun, evinden getirdiği bir oyuncağı ya da obje-eşyayı betimleme yoluyla anlatması ve arkadaşlarıyla anı/bilgi paylaşımında bulunması amaçlanır. Konu ile ilgili olarak çocuğun sınıf arkadaşlarının sorduğu sorular bu tekniğe renk katar.

Bu etkinlik ile şunları hedefliyoruz:

  • Sözlü iletişim becerilerini geliştirme.
  • Düşüncelerini ifade ederken dil kurallarına uygun davranma ve sözcük dağarcığını geliştirme.
  • Geçmiş yaşantılarını ifade ederek belleği uyarma.
  • Betimleme-gözlem aktarma becerisini arttırma.
  • Düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, soru sorma, akıl yürütme gibi zihinsel süreçleri geliştirme.
  • Duyguları grupla paylaşma zevkinin oluşmasını sağlama.

Yedi İklim'de "Konuğumuz Var" Etkinliği

Bu etkinlikte çocuklar hafta sonu için okuldan sevdikleri bir oyuncak ya da materyali evlerine "misafir olarak" götürürler. Aile işbirliği ile yapılan bu çalışmada "misafir"in evdeki yaşantıları, serüvenleri okula dönüşte çocuklar tarafından anlatılır. Misafir ile yaşantılar, piknik, sinema, alışveriş vb. ortamlarda paylaşımlar fotoğraflarla desteklenir.